cOllab

2016 yılı Ekim ayının bir gününde laboratuvarda oturmuş arkadaşlarla konuşurken MATLAB yazılımının yaptığımız lisans ve lisansüstü araştırmalara ne kadar da katkı sağladığı, ancak ülkemizde yeterince bilinmediği ve kullanılamadığı düşüncesine vardık. Bunun sebepleri arasında, yeterli Türkçe kaynağın ve MATLAB ile ilgili bilgi aktarımının yapılabileceği bir ortamın olmaması büyük etmenlerdi. Bu eksikliği bir nebze olsun giderebilmek ve ülkemizdeki bilim ve mühendisliğin gelişmesine katkı sağlayabilmek amacıyla, arkadaşlarımın da desteği ile, MATLAB Türkiye adında...

Read more
  • May 14, 2019

One day in November 2016, I was chatting with my colleagues in the lab, we talked about how great MATLAB has been throughout all of our research. However, it is not well-known in Turkey. This was because of the lack of documentation in Turkish and limited online platforms where you can exchange MATLAB problems. To overcome this disadvantage and contribute to scientific research activities in the country, I decided to...

Read more
  • May 14, 2019