Osman Sayginer

I’m excited to announce that my website now features a brand-new design! With this fresh look, my goal was to create a clear and simplified interface that enhances user experience. In addition to the aesthetic improvements, I have also incorporated new functionalities, such as a news section and a pinned posts panel located on the left sidebar. These additions will provide visitors with easy access to the latest updates and...

Read more
  • May 5, 2023

2016 yılı Ekim ayının bir gününde laboratuvarda oturmuş arkadaşlarla konuşurken MATLAB yazılımının yaptığımız lisans ve lisansüstü araştırmalara ne kadar da katkı sağladığı, ancak ülkemizde yeterince bilinmediği ve kullanılamadığı düşüncesine vardık. Bunun sebepleri arasında, yeterli Türkçe kaynağın ve MATLAB ile ilgili bilgi aktarımının yapılabileceği bir ortamın olmaması büyük etmenlerdi. Bu eksikliği bir nebze olsun giderebilmek ve ülkemizdeki bilim ve mühendisliğin gelişmesine katkı sağlayabilmek amacıyla, arkadaşlarımın da desteği ile, MATLAB Türkiye adında...

Read more
  • May 14, 2019

One day in November 2016, I was chatting with my colleagues in the lab, we talked about how great MATLAB has been throughout all of our research. However, it is not well-known in Turkey. This was because of the lack of documentation in Turkish and limited online platforms where you can exchange MATLAB problems. To overcome this disadvantage and contribute to scientific research activities in the country, I decided to...

Read more
  • May 14, 2019

Fonksiyonel Dizilimli Yama Anten Substratları İçin Topoloji Optimizasyonu Ve Soğutucu Sistem Tasarımı Osman SAYGINER ME, Yüksek Lisans Tezi, 2016 Tez Danışmanı: Doç. Dr. Güllü Kızıltaş Şendur Anahtar Kelimeler: Topoloji optimizasyonu, yama anten, genetik algoritma, fonksiyonel dizilimli malzemeler, döküm dondurma, düşük sıcaklık soğutma sistemi ÖZET Günümüzde gelişen elektronik ve haberleşme teknolojilerine paralel olarak kablosuz iletişim metotlarına olan ihtiyaçlar daha popüler ve kısıtlayıcı hale gelmiştir. Bu talep karşısında geleneksel yöntemlere ek olarak...

Read more
  • January 29, 2017