Hakkımda

Osman Saygıner disiplinlerarasi çalıştırmalar yürüten araştırmacıdır. Lisans derecesini Makine Mühendisliği, yüksek lisans derecesini ise Mekatronik Mühendisliği alanlarında tamamlamıştır. Şu anda doktora çalışmalarını  İtalya’da, Trento Üniversitesi ve İtalya Ulusal Araştırma KurumuTrento Fotonik ve Nanoteknoloji Enstitüsü bünyesinde gerçekleştirmektedir. Şimdiye kadar birçok araştırmada yer alan Saygıner, genel olarak malzemelerin mekanik özelliklerinin tespiti, mikro fabrikasyon ve mekatronik sistem tasarımı ve optimizasyonu konularında çalışmıştır.
Sürdürmüş olduğu bu disiplinlerarası yolculuk ve kişisel merakı onu çoklu fizik içeren sistemlerin tasarımı üzerine yoğunlaşmaya yönlendirmiştir. Nitekim, doktora araştırma konusu Yapısal Görüntüleme Sistemleri İçin Özgün Opto-akustik Sensor Tasarımı üzerinedir.
Araştırma çalışmalarının dışında, Trento Üniversitesinde ders yardımcılıklarında bulunmakta ve Trento Fotonik ve Nanoteknoloji Enstitüsü bünyesindeki ziyaretçi öğrencilere danışmanlık yapmaktadır. Ayrıca kurucusu olduğu cOllab bünyesindeki projeleri destekleyerek, disiplinler arası araştırmalar konusunda arayışlarda bulunmaktadır.

İletişim

osman.sayginer@unitn.it ⟐ sayginer@protonmail.com

Diğer

Research Gate profileResearch Gate profileResearch Gate profileLinkedin page